نمونه کار ساختامان اداری
نمونه طراحی اداری
نمون ساختمان اداری
نمونه کار ساختمان اداری
نمونه کار طراحی ساختمان اداری

اداری

ساختمان اداری صبا

ساختمان ادارى صبا در 6 طبقه واقع در پل رومى بلوار صبا – طراحى نما و معمارى داخلى
سبک مدرن

اتاق کار گروه ادارى
در برخى از قسمت‌هاى مجموعه سیستم همکارى پرسنل به صورت کار گروهى می‌باشد و نفرات جهت ارتباط مستقیم با یکدیگر از یک میز متصل استفاده می‌کنند.

تفکیک فضاهاى ادارى به صورت اپن‌آفیس می‌باشد که در آن اتاق‌ها با پارتیشن شیشه‌اى جدا می‌شود

سادگى یکى از اصول در نظر گرفته شده در این طراحى می‌باشد کمدها بدون دستگیره و به‌صورت بازشو تاچ عمل می‌کند و میز کنفرانس طرح پنتاگون(پنج ضلعى) طراحى شده است

سرویس‌هاى بهداشتى سرامیک مشکى با استفاده از جداکننده استیل در نبش کار

  • استفاده از سبک مدرن در طراحی
  • میز کنفرانس طرح پنتاگون(پنج ضلعی)
  • استفاده از سرامیک‌های مشکی و جداکننده استیل در سرویس بهداشتی

این ملک یک ساختمان اداری 6 طبقه واقع در پل رومی، بلوار صبا می‌باشد که در منطقه 1 شهرداری تهران واقع شده است

مشتری:

شرکت نکانوین

موقعیت:

ایران، تهران،پل رومی، بلوار صبا(قیطریه)

کد منطقه:

منطقه 1

سال ساخت:

1396

به اشتراک بگذارید